Emmanuele Baldini
 • Locatelli: Capricci per violino solo
  2012

  LOCATELLI, Pietro Antonio: Capricci per violino solo (dall’ “Arte dell’arco”)
  Artist: Emmanuele Baldini (Violin)

  01. Nº1 in D

  02. Nº2 in D

  03. Nº3 in C minor

  04. Nº4 in C minor

  05. Nº5 in F

  06. Nº6 in F

  07. Nº7 in E

  08. Nº8 in E

  09. Nº9 in C

  10. Nº10 in C

  11. Nº11 in G minor

  12. Nº12 in G minor

  13. Nº13 in B flat

  14. Nº14 in B flat

  15. Nº15 in E minor

  16. Nº16 in E minor

  17. Nº17 in G

  18. Nº18 in G

  19. Nº19 in F

  20. Nº20 in F

  21. Nº21 in A

  22. Nº22 in A

  23. Nº23 in D’Il labirinto armonico’

  24. Nº24 in D’Il labirinto armonico’


 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini
 • Emmanuele Baldini